Avvocati Petrillo Rossi Nowacki Studio Legale Associato Rimini Avvocati Penalisti - loading...
Adwokat Monica Rossi

Monica Rossi

Adw. Monica Rossi uzyskała maturę klasyczną z wynikiem 100/100, a następnie ukończyła Wydział Prawa Alma Mater Studiorum - Uniwersytetu Bolońskiego, uzyskując wynik 110 na 110 z wyróżnienem.

Zaraz po studiach rozpoczęła praktykę w kancelarii adwokackiej Alessandro F. Petrillo, poświęcając się badaniu i pogłębianiu prawa karnego.

Od 08.02.2011 jest wpisana na listę adwokatów w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Rimini.

Jest zarejestrowana w Izbie Adwokatów Karnistów w Rimini „Veniero Accreman”.

W latach 2019 i 2020 ukończyła V Kurs Specjalizacji z zakresu prawa karnego zorganizowany przez Związek Włoskich Izb Adwokatów Karnistów.

Od grudnia 2017 roku jest Radną Okręgowej Rady Adwokackiej w Rimini.