Avvocati Petrillo Rossi Nowacki Studio Legale Associato Rimini Avvocati Penalisti - loading...
Adwokat Petrillo Alessandro Francesco

Alessandro F. Petrillo

Adw. Alessandro Francesco Petrillo ukończył prawo na Uniwersytecie Bolońskim „Alma Studiorum” w 1980 roku , uzyskując wynik 110/110 z wyróżnieniem. Po uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu wpisał się na listę adwokatów w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Rimini, której był także Radnym, a w 2000 roku Przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Kwalifikacji Zawodowych przy Sądzie Apelacyjnym w Bolonii.

Adwokat Alessandro F. Petrillo praktykuje prawo karne od ponad 40 lat, uzyskując kwalifikacje i wpis na listę adwokatów w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Rimini w 1983 roku.

Przez sześć lat był prezesem Izby Adwokatów Karnistów w Rimini. Zorganizował i przewodniczył, we współpracy z Instytutem prawa w San Marino, konferencję na temat „Międzynarodowe rekwizycje między Włochami a San Marino”, która odbyła się 30 listopada 2007 r. w Sądzie w Rimini. Materiały z konferencji zostały przeniesione do monografii czasopisma „Miscellanea” opublikowanej w marcu 2008 roku.

Adwokat Alessandro F. Petrillo jest pełnomocnikiem przed Sądem Najwyższym i Wyższym Sądownictwem. Zajmuje się głównie prawem karnym gospodarczym, prawem karnym podatkowym oraz przestępstwami związanymi z odpowiedzialnością medyczną, posiadając jednocześnie duże doświadczenie w sprawach karnych podlegających orzecznictwu sądu przysięgłych.

Adwokat Alessandro F. Petrillo jest ekspertem w zakresie prawa karnego Republiki San Marino, przez lata biorąc udział w licznych procesach jako obrońca w ważnych procesach związanych ze zjawiskami triangulacji podatkowej i prania brudnych pieniędzy, zarówno przed sądami włoskimi, jak i przed sądem Republiki San Marino.

Biegle włada językiem francuskim i ma wystarczającą znajomość języka hiszpańskiego.